Itadori Yuji Figure, Figurizm, Jujutsu Kaisen, Sega