Itadori Yuji Figure, Hikkake, Jujutsu Kaisen, Furyu