Itadori Yuji Figure, Premium Statue, Jujutsu Kaisen, Taito