Itadori Yuji Noodle Stopper Figure, Jujutsu Kaisen, Furyu