Nazuna Nanakusa Figure, Luminasta, Call of the Night, Sega