Sukuna Figure, Ichiban Kuji Last Prize, Jujutsu Kaisen, Banpresto